O projekcie

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób +65, poprzez wzmacnianie ich kondycji psychospołecznej, ukazywanie pozytywnych stron zaangażowania społecznego, budowanie świadomości przywiązania do kultury i miejsca. W ramach działań realizujemy 3 moduły zajęciowe:

1. Moduł szkoleń/warsztatów. Są to warsztatowe, aktywne spotkania z ekspertami w kilku sekcjach tematycznych (obywatelska, psychospołeczna, sztuki, technologiczna). Uczestnicy spotkań poznają tradycje i historie regionu, dowiedzą się o możliwościach i pozytywnych konsekwencjach inicjatyw obywatelskich. Dowiedzą się także, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, czy jak skutecznie bronić się przed manipulacją. Część zajęć zostanie poświęcona muzyce, teatrowi, folklorowi. Będziemy wspierali kompetencje technologiczne seniorów, poprzez naukę podstaw obsługi komputera i poznanie tajników internetu.

2. Moduł konsultacji psychologicznych. To indywidualne bądź w małych grupach spotkania z psychologiem, ukierunkowane na potrzeby i problemy, zgłaszane przez seniorów.

3. Moduł ćwiczeń fizycznych i zajęć kształtujących zdrowe nawyki. Szczególne miejsce w podejmowanej problematyce poświęcamy ruchowi i fizycznemu wzmacnianiu ciała. Każde zajęcia połączone będą z pogadanką o zdrowiu, zdrowym żywieniu, kształtowaniu zdrowych nawyków.

Więcej o tematyce szkoleń dowiesz się tutaj:

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami przygotowanymi przez naszych ekspertów tutaj.

Projekt finansowany jest z ministerialnego programu Nauka dla Społeczeństwa.

Skip to content