Szkolenia

Nie taki diabeł straszny… – czyli jak radzić sobie ze stresem (Prowadzący: Agnieszka Turska- Kawa

Stres to jeden z mechanizmów obronnych naszego organizmu, który uaktywnia się w sytuacjach zagrożenia, by nas chronić. Jednakże zbyt intensywny i długotrwały stres może przyczynić się do większych szkód, niż korzyści, szczególnie w przypadku osób starszych. Dlatego niezwykle ważne jest regularne dbanie o jego optymalny poziom. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak radzić sobie z codziennym stresem, jak reagować w sytuacjach, gdy odczuwamy negatywne oddziaływanie stresu, jak przywrócić równowagę psychofizyczną naszemu organizmowi.

Szkolenie ma na celu oswojenie się ze stresem – pokazanie jego przyczyn, możliwości reagowania w sytuacjach trudnych. Spotkanie będzie prowadzone w formie warsztatowej, wypełnione będzie dyskusjami. Pozwoli uczestnikom lepiej poznać przyczyny swoich trudniejszych reakcji i zadbać o ważny na co dzień komfort psychiczny.

Poznawanie i lepsze rozumienie siebie oraz innych (Prowadzący: Elżbieta Turska)

Poznawanie i lepsze rozumienie siebie oraz innych

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy oraz podstawowych metod poznawania samych siebie i innych. Szkolenie pozwala zapoznać się i zrozumieć m.in. to, w jaki sposób ludzie wyjaśniają przyczyny swojego zachowania, jak i zachowania innych ludzi. Pozwala na budowanie odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Jaką rolę pełnią w moim życiu przekonania i myśli na swój własny temat? W efekcie uczestnicy poznają różne wymiary własnego Ja, co może wspierać bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie i bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi.

Szkolenie może stanowić motywację do indywidualnego kontaktu z psychologiem celem pogłębienia wiedzy na swój własny temat. Jest ono pierwszym elementem warsztatu psychologicznego, na który składają się dwa kolejne – 1. Współczucie wobec samego siebie. Jak lepiej radzić sobie w życiu codziennym oraz w trudnych sytuacjach oraz 2. Uważność. Jak lepiej radzić sobie w życiu codziennym oraz w trudnych sytuacjach

Współczucie wobec samego siebie. Jak lepiej radzić sobie w życiu codziennym oraz w trudnych sytuacjach (Prowadzący: Dagna Kocur)

Samowspółczucie czy inaczej współczucie wobec samego siebie (z ang. self-compassion), to jedno z nowszych podejść w psychologii zachodniej – do Europy dotarło dwadzieścia lat temu. Kristin Neff, autorka konstruktu definiuje je jako wyrozumiałość, życzliwość wobec samego siebie oraz umiejętność współczującego rozumienia własnego cierpienia, swoich ograniczeń, porażek i trudnych emocji. Współczucie wiąże się również z przekonaniem, że trudne doświadczenia zdarzają się nie tylko mnie, ale też wszystkim ludziom. Obecnie  powstaje coraz więcej badań naukowych potwierdzających dobroczynny wpływ rozwijania samowspółczucia na nasze funkcjonowanie.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych metod rozwijania współczucia wobec samego siebie oraz wyników badań, które potwierdzają jego dobroczynny wpływ zarówno na samopoczucie jak i zdrowie fizyczne.

Za kulisami teatru (Prowadząca: Magdalena Molska)

Szkolenie zakłada szereg interdyscyplinarnych warsztatów zapewniających pełne doświadczenie teatralne, od zwiedzania teatru przez warsztaty aktorskie, aż po udział w próbie lub spektaklu. Szkolenie skierowane jest do grupy seniorów, która zostanie objęta profesjonalną opieką instruktorów i artystów. Seniorzy poznają teatr od kulis i odkryją miejsca, które na co dzień pozostają niedostępne dla publiczności. W ramach szkolenia seniorzy będą mieli okazję do interakcji z profesjonalnymi aktorami, reżyserem i innymi pracownikami teatru. Będą mogli zadawać pytania, a nawet wziąć udział w warsztatach aktorskich. Zabawa sztuką będzie rozwijać kreatywność i spontaniczność w wyrażaniu siebie oraz wzmacniać potencjał uczestników w zakresie umiejętności artystycznych i interpersonalnych

Seniorzy w sieci (Prowadzący: Kornelia Batko)

Szkolenie „Seniorzy w sieci” jest przygotowany jest z myślą o potrzebach współczesnych seniorów. Jego uczestnicy będą nabyć podstawowe kompetencje cyfrowe niezbędne do korzystania z treści w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz bezpieczeństwa cyfrowego. W ramach szkolenia pokazane zostaną:

 • sposoby wyszukiwania informacji w sieci,
 • ochrona swoich danych i prywatności,
 • zakładanie poczty elektronicznej,
 • zakładanie i prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
 • rozrywka dla seniora,
 • systemy administracji publicznej (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej- EPUAP oraz Internetowe Konto Pacjenta- IKP)

Szkolenie „Seniorzy w sieci” skierowany jest do osób 65+, które posiadają podstawowe umiejętności cyfrowe: umiejętność swobodnego poruszania się w przeglądarkach internetowych. Poziom zaawansowania szkolenia będzie każdorazowo dopasowany do grupy odbiorców.

Różnice pokoleniowe- mit, czy prawda-jak będąc seniorem nie dać się zmanipulować i oszukać? (Prowadzący: Agnieszka Magdziarz-Orłowska)
 1. Co to jest pokolenie –ważne elementy,
 2. Kim są baby boomers– 1946 – 1970
 3. Pokolenie X – Wartości – 1970-1980
 4. Pokolenie Y – kim jest – 1981- 2000
 5. Pokolenie Z – kim jest – 2001 do 2012
 6. Pokolenie Milenium, „następna generacja, czy „pokolenie cyfrowe
 7. Zrozumieć pokolenie Alfa CEL: przekazanie informacji na temat różnic pokoleniowych i mozliwości wytworzenia procesów komunikacyjnych.
„Żebych jo mioł, co bych jo chcioł”, czyli obowiązki i rozrywki hanysa (Prowadzący: Adam Kawa)
Podczas szkolenia uczestnicy zajęć dowiedzą się o muzyce, obyczajach oraz tańcach Górnego Śląska. W zakresie informacji nt. Muzyki: słuchacze poznają budowę pieśni ze względu na rodzaj, gatunek oraz wykorzystany tekst muzyczny. W trakcie szkolenia zostaną rozdane materiały drukowane, które będą pomocne przy nauce pieśni jedno i wielogłosowych. Uczestnicy szkolenia poznają również budowę i technikę gry na instrumentach muzycznych, które będą towarzyszyć podczas śpiewu. W zakresie Obyczajów słuchacze będą mogli poznać tradycje Górnego Śląska i porównać ze swoimi doświadczeniami. W zakresie Tańca: uczestnicy poznają podstawowe kroki do Trojaka, aby zatańczyć małą choreografię wraz z członkami ZPiT „Chorzów”.   (przeprowadzenie obrzędów w terminach bliskich z aktualnym kalednarzem, np. „andrzejki” przypadjące na koniec listopada zostaną zrealizowane na szkoleniach w listopadzie oraz grudniu.)
Aktywny Senior (Prowadzący: Izabela i Sebastian Cierpioł)

Szkolenie będzie  podzielone na trzy bloki : ćwiczenia aerobowe przy muzyce, streching czyli rozciąganie oraz  przedstawienie uczestnikom zdrowych nawyków żywieniowych. Celem szkolenia będzie  wzmacnianie kondycji fizycznej oraz ukazanie pozytywnych stron aktywności fizycznej.

Zachęcamy serdecznie seniorów do udziału w projekcie.  Pokażemy jak można  wykorzystać zaprezentowane ćwiczenia w życiu codziennym, jak je dobierać i modyfikować. Dzięki spotkaniu dowiedzą się Państwo jak wzmacniać swoje ciało, jak je rozciągać by poprawić ogólną sprawność fizyczną i elastyczność. Odrobiną wysiłku – POPRAWIMY Państwa samopoczucie

Etykieta i savoir-vivre w praktyce (Prowadzący: Renata Jankowska)

Celem szkolenia jest zapoznanie Słuchaczy i Słuchaczki z podstawowymi zasadami etykiety i savoir vivre takimi jak:

 1. Sztuka robienia dobrego wrażenia
 2. Gesty i postawy, które niszczą nas wizerunek
 3. Powitania i pożegnania – jak nie popełnić gafy
 4. Tytulatura i feminatywy
 5. Etykieta telefoniczna
 6. Dress code na co dzień i od święta
 7. Etykieta stołu
Skuteczny senior w kontaktach z administracją i urzędnikami (Prowadzący: Michał Budny)

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się o swoich prawach w kontaktach z urzędnikami, ze szczególnym uwzględnieniem praw seniorów. Odbiorcy warsztatu będą mieli okazję dowiedzieć się o rodzajach świadczeń i benefitów, które przynależą seniorom i sposobów ich pozyskiwania. Uczestnicy zostaną zapoznani instytucjami chroniącymi ich prawa w kontaktach z administracją. W trakcie szkolenia seniorzy będą uczestniczyć w pilotażu realizacji projektu zmiany społecznej w swoim otoczeniu oraz dowiedzą się w jaki sposób mogą realizować swoje inicjatywy.

Bezpieczny senior (Prowadzący: Michał Budny)

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z kompetencjami wszystkich instytucji zapewniających bezpieczeństwo, zaczynając od policji a kończąc na ośrodkach pomocy społecznej. Uczestnicy warsztatów poznają zasady bezpieczeństwa chroniące ich przed oszustwami i próbami wyłudzeń. 

Skip to content