Projekty

Projekt Grey Voters

„Polscy ‘Grey Voters’. Wpływ zmian demograficznych na rynek wyborczy w Polsce. Studium cyklu wyborczego lat 2023-2025”. Projekt badawczy, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 21”, zgodnie z umową nr UMO-2021/41/B/HS5/00105.

Centrum Aktywizacji Społecznej Seniorów

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób +65, poprzez wzmacnianie ich kondycji psychospołecznej, ukazywanie pozytywnych stron zaangażowania społecznego, budowanie świadomości przywiązania do kultury i miejsca. 

Skip to content