Zespół

<strong>Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ</strong><br>Dyrektor Centrum<br>
Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ
Dyrektor Centrum
Politolog, psycholog. Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Liderka i wykonawczyni licznych grantów zarówno naukowo-badawczych (Horyzont Europa, NCN, COST CA15207, NCBiR), jak i projektów społecznych realizowanych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (EDIH). Laureatka Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2018-2019). Jej zainteresowania naukowo-badawcze to psychologia polityki, w szczególności w kontekście zachowań politycznych. Interesują ją motywacje i emocje rządzące sferą polityki, poznawcze aspekty wyborów politycznych, jak i szeroko rozumiane patologie demokracji.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2748-7037
<strong>Dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ</strong><br>
Dr hab. Elżbieta Turska, prof. UŚ
Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki zmiany, zachowań organizacyjnych, problematyki zarządzania sobą. Jest wieloletnim dydaktykiem, badaczem oraz psychologiem praktykiem z zakresu doradztwa zawodu i planowania kariery. W praktyce szkoleniowej specjalizuje się w dziedzinie rozwoju własnego potencjału, planowania i zarządzania własną karierą, rozwoju umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, zarządzania zmianą. Jest także instruktorem programów profilaktyki uzależnień.
<strong>Dr Kornelia Batko, prof. UŚ</strong><br>
Dr Kornelia Batko, prof. UŚ
Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca, szkoleniowiec, trener. W latach 2005- 2022 pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2023 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 17 lat prowadzi dla studentów różnych uczelni zajęcia m.in. z zakresu technologii Informacyjnych, handlu elektronicznego, projektowania stron i sklepów internetowych, marketingu internetowego, kampanii w mediach społecznościowych. Autorka ponad 70 artykułów naukowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki: polityki zdrowotnej; wykorzystania systemów analitycznych oraz Big Data w ochronie zdrowia; kreowaniu wizerunku organizacji (zwłaszcza jednostek ochrony zdrowia); selfcare i dobrostanu społeczeństwa, komunikacji i kreowania wizerunku w social mediach.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6561-3826
<strong><br>Dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ</strong><br>

Dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ

Psycholog, doktor habilitowany nauk społecznych, prowadzi badania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Autorka ponad sześćdziesięciu publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się na styku psychologii osobowości z psychologią społeczną, kliniczną, oraz psychologią psychologii pracy i organizacji. Prowadzi także badania w obszarze psychologii politycznej. W latach 2016/19 kierowała Zakładem Psychologii Klinicznej i Sądowej, zaś w latach 2019/22 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4471-1993
<br><strong>Dr Dagna Kocur</strong><br>

Dr Dagna Kocur
Jest psychologiem, doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Jej zainteresowania skupiają się wokół psychologii społecznej oraz uważności i współczucia wobec samego siebie. Ukończyła wiele kursów z zakresu psychoterapii i uważności. Jest certyfikowaną przez Mindfulness Association Polska, nauczycielką Kursu życia opartego na uważności (MBLC). Na Uniwersytecie Śląskim prowadzi badania, zajęcia dydaktyczne, a także medytację uważności.
Skip to content