Polityka Prywatności Serwisów Internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wprowadzenie

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Uczelni. Niniejszy dokument opisuje, w jakim celu i w jaki sposób przetwarzane są dane użytkowników serwisów internetowych Uczelni.

Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisach internetowych Uczelni jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  2. przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w następujący sposób:
  1. listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice,
  2. przez e-mail: iod@us.edu.pl.
 3. We wszystkich sprawach technicznych należy się kontaktować
  z administratorem serwisu internetowego, którego dane są podane w danym serwisie internetowym lub z Działem Administracji Sieci i Usług Sieciowych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: hosting@us.edu.pl.

Konta użytkowników

 1. Zakładane automatycznie konta studentów, doktorantów, słuchaczy i pracowników w systemach informatycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach tworzone są w celach niezbędnych do realizacji procesu kształcenia oraz realizacji obowiązków pracowniczych lub studenckich.
 2. Konta innych osób lub konta w systemach innych niż w ust.1 tworzone są dobrowolnie na wniosek zainteresowanej osoby.

Gromadzenie danych

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach gromadzi w systemach informatycznych dane niezbędne do realizacji procesu kształcenia oraz realizacji obowiązków pracowniczych lub studenckich.
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach gromadzi dane podane dobrowolnie przez użytkowników poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronach serwisów internetowych Uczelni, np. podczas rejestracji na konferencję, rejestracji na wykład organizowany przez Uczelnię lub po założeniu konta na jednym z serwisów internetowych Uczelni.
 3. Dane gromadzone w serwisach internetowych nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 4. W przypadku skierowania żądania Uniwersytet Śląski w Katowicach udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
 5. W przypadkach zbierania przez Uniwersytet Śląski w Katowicach danych osobowych za pośrednictwem formularzy na stronach serwisów internetowych, użytkownik zostanie poinformowany w klauzuli informacyjnej o sposobie i celu przetwarzania danych, a także o prawach osoby, której dane dotyczą, związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO.
 6. Uniwersytet Śląski w Katowicach może korzystać:
  1. z dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe na polecenie i w sposób określony przez Uniwersytet,
  2. z dostawców usług, którzy nie działają wyłącznie na polecenie Uniwersytetu i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników.
 7. W sytuacji gdy dane osobowe będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dba o to, aby dostawcy tych usług dawali gwarancje ochrony danych osobowych i stosuje wobec nich środki zabezpieczające transfer danych zgodnie z ustaleniami RODO.
 8. Na stronach internetowych Uczelni zamieszczane są odnośniki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych. Użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi zasadami ochrony prywatności tych podmiotów.

Pliki cookies

 1. W celu optymalizacji usług, umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i zapisywania ustawień poszczególnych użytkowników, strony internetowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wykorzystują tzw. cookies (z ang. ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis do przeglądarki internetowej użytkownika na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet, itp.).
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim utrzymaniu sesji użytkownika w celu umożliwienia mu wygodnego korzystania z serwisu, w tym zapamiętania preferencji użytkownika, takich jak rozmiar czcionki, kontrast, itp.. Pliki cookies mogą być wykorzystane do ograniczenia wyświetleń informacji i innych treści prezentowanych na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane do mierzenia skuteczności tych działań oraz do zbierania statystyk korzystania ze stron internetowych Uczelni.
 3. Na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą być klasyfikowane pod kątem celu dla którego są stosowane. Wyróżniamy nastepujące typy plików cookies:
  1. niezbędne (funkcjonalne) – pliki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie jest możliwe prawidłowe korzystanie z usług online. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody użytkownika (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne),
  2. preferencje – pliki cookie z kategorii „preferencje” są stosowane w celu zapamiętania preferencji użytkownika dotyczących różnych funkcjonalności strony internetowej. Dzięki nim strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, rozmiar czcionki, czy preferencje dotyczące prywatności. Pliki cookie z kategorii „preferencje” pozwalają na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb użytkownika i ułatwiają korzystanie z niej. Jednocześnie, dzięki nim użytkownik nie musi każdorazowo wprowadzać tych samych ustawień podczas kolejnych wizyt na stronie,
  3. statystyczne – pliki cookie z kategorii „statystyczne” umożliwiają śledzenie liczby i źródła odwiedzin, dzięki czemu możliwy jest pomiar efektywności danego serwisu internetowego. Ten rodzaj plików cookie umożliwia między innymi odpowiedź na pytanie, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronach internetowych. Brak zgody na przetwarzanie tych plików cookies uniemożliwi Uniwersytetowi Śląskiemu dokonywanie analizy mającej na celu udoskonalanie serwisów internetowych ale zwykle nie spowoduje ograniczenia funkcjonalności serwisu dla odwiedzającego. Te pliki cookies zwykle dostarczane są poprzez firmy trzecie i mogą powodować wysyłanie określonych danych związanych z użytkownikami do tych firm,
  4. inne pliki cookies – pliki nie wpisujące się w żadną z wymienionych kategorii. W przypadku występowania takich plików użytkownik zostanie poinformowany o występowaniu takich plików i konsekwencjach braku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 5. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają stosowanie plików cookies, jednak te ustawienia mogą być zawsze zmienione przez użytkownika. Użytkownicy mogą kontrolować zachowanie swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies. Mogą całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.
 6. Przeglądając serwisy internetowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bez zmian w swojej przeglądarce, użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Uczelnię niezbędnych plików cookies. Dzięki temu serwisy internetowe Uczelni mogą być maksymalnie bezpieczne i wygodne w użytkowaniu. Użytkownik może wycofać zgodę na wykorzystanie tych plików cookies poprzez usunięcie ich z wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej. Uniwersytet Śląski w Katowicach informuje o wykorzystywaniu takich plików cookies.
 7. W przypadku występowania w serwisie internetowym innych typów plików cookies, użytkownikowi zostanie wyświetlone okno dialogowe w którym będzie mógł podjąć decyzję, czy wyraża zgodę na wykorzystanie tych plików cookies. Zgoda ta będzie mogła być w każdej chwili wycofana poprzez ponowny wybór opcji w oknie dialogowym lub poprzez usunięcie plików cookies w wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarce internetowej.
 8. Na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego wykorzystywane są następujące pliki cookies:HotjarStatystyki, FunkcjonalneConsent to service hotjarGoogle AnalyticsStatystyki, FunkcjonalneConsent to service google-analyticsWordPressFunkcjonalneConsent to service wordpressQ TranslateFunkcjonalneConsent to service q-translateComplianzFunkcjonalneConsent to service complianzRóżneCel w toku sprawdzaniaConsent to service różne

Bezpieczeństwo danych

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach dokłada starań technicznych i organizacyjnych, aby dane przetwarzane w serwisach internetowych były odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, utrzymania sesji użytkownika oraz optymalizacji usług, systemy informatyczne serwisów internetowych Uczelni automatycznie gromadzą takie dane jak: adres IP komputera oraz zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu z którego nawiązano połączenie, nazwę stacji klienta, nazwę Użytkownika w procesie autoryzacji, czas zapytania, przebieg procesu, wielkość odpowiedzi, informacje o nagłówkach wiadomości, informacje o statusie odpowiedzi, statusie komunikacji oraz dane sesji użytkownika.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ruch sieciowy związany z korzystaniem z serwisów Uczelni jest automatycznie analizowany. W trakcie analizy fragmenty informacji mogą być przesyłane do firm dostarczających Uczelni narzędzia bezpieczeństwa w celu analizy pod kątem zagrożeń.

BIP

Skip to content