Realizatorzy

Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Profesora Waleriana Pańki powstała, aby działać na rzecz aktywizacji obywatelskiej. Jednym z głównych celów Fundacji jest wzmacnianie postaw społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja społeczna, działanie na rzecz ochrony środowiska, edukacji międzypokoleniowej i historii. Wykorzystujemy do tego rozmaite formy aktywności obywatelskiej. Wiele projektów powstało z myślą o seniorach i chęcią wzmacniania ich potencjału.

Centrum Badawcze Społecznej Aktywizacji Seniorów przy Uniwersytecie Śląskim – ma na celu nie tylko konsolidację i wzmocnienie potencjału badawczego, naukowego oraz organizacyjnego i dydaktycznego Uniwersytetu dla prowadzenia projektów naukowych związanych z aktywizacją seniorów +65, ale również otwiera pole współpracy badaczy z otoczeniem społecznym. Cele statutowe Centrum ukierunkowane są m.in. na organizację wydarzeń wzmacniających kapitał społecznych osób najstarszych, poprzez ukazywanie pozytywnych stron aktywności, zaangażowania, integracji, budowania relacji społecznych, pobudzanie ich intermentoring kompetencji segmentów obywateli +65 oraz 18-25 (wymiana doświadczeń, umiejętności, wzajemne uczenie się).

Skip to content